Kontekstas ir tikslai

ITK kviečia jungtis išmaniųjų technologijų plėtra suinteresuotas įmones prie klasterio veiklos ir bendromis jėgomis pasitikti XXI amžiaus technologinius ir konkurencinius iššūkius. Organizuodamas reguliarius susitikimus, ITK užtikrina įmonių gilesnį tarpusavio pažinimą, o atsiradęs tarpusavio pasitikėjimas leidžia drąsiai kurti bendrus inovatyvius sprendimus ir kartu tyrinėti nepažintas verslo galimybes.

Kas yra SMARTTA?

Esame mokslo ir verslo junginys šiuo metu atliekantis išmaniųjų technologijų idėjų sklaidą bei ekspertinius vertinimus ir siekiantis darnios išmaniųjų technologijų plėtros Lietuvoje.

Plačiau

Kuo SMARTTA naudinga nariams?

Teikiame informacinę pagalbą, konsultuojame juridiniais, verslo ir valdymo klausimais. Organizuojame mokymus ir seminarus, kurie padės atlikti didelius darbus kartu.

Plačiau

Kodėl SMARTTA reikalinga Lietuvai?

SMARTTA šviečiamoji ir tiriamoji veikla suteiks informacijos apie išmaniųjų technologijų raidą, rinką ir naujai atsiveriančias galimybes vartotojams bei verslui.

Plačiau