ITA- klasterio koordinatorius

Išmaniųjų Technologijų Asociacija (ITA) yra išmaniųjų technologijų sektoriaus ekonomine ir technine pažanga suinteresuotų juridinių asmenų savanoriškas susivienijimas, jungiantis su išmaniųjų technologijų veikla susijusias įmones ir asocijuotus narius, taip pat mokymo bei mokslo įstaigas.  ITA buvo įsteigta ITK įmonių su tikslu administruoti ES lėšomis finansuojamus bei kitokius projektus ir atstovauti ITK ten, kur bus reikalingas juridinio asmens statusas.