BP7 PLEEC

Energijos efektyvumas yra prioritetas Europos darbotvarkėje. Vienas iš pagrindinių tikslų Europos Sąjungoje yra  20-20-20 planas pasiekti energijos vartojimo efektyvumą 20% iki 2020 metų.

Tačiau, holistinės žinios apie energijos vartojimo efektyvumo potencialą miestuose toli gražu nėra išsamios. Šiuo metu atskirų strategijų ir metodų įvairovė, skirtingų suinteresuotųjų šalių siekiama spręsti atskirus pagrindinius aspektus stabdo strateginį energijos vartojimo efektyvumo planus.

Dėl šios priežasties, PLEEC projektas -"Planning for Energy Efficient Cities" finansuojamas ES Septintosios bendrosios programos, naudoja integruotą požiūrį į efektyviai energiją naudojantį išmanujį miestą. Derinant strategijas ir gerosias praktikas, PLEEC tikslas yra sukurti bendrą modelį, kuris bus įrankis padedantis pasiekti energijos vartojimo efektyvumą ir tvarų miesto planavimą.

Pasitelkus mokslinę kompetenciją ir ambicingas, naujoves diegiančias, įmonėms energetikos sektoriuje ir gerai organizuotus miestus, projektu bus siekiama sumažinti energijos vartojimą Europoje artimiausioje ateityje, tai bus svarbi priemonė prisidedanti prie ES "20-20-20" tikslų.

Pagrindiniai projekto tikslai:

  • Norime įvertinti energijos taupymo sprendimus ir galimybes, kuriuos integruosime į visapusį miesto planavimą
  • Norime parodyti, kaip integruotos planavimas yra efektyvesnis nei atskirų priemonių
  • Norime sukurti synerginį modelį energijos vartojimo efektyvumo planavimui atsižvelgiant į energijos vartojimo efektyvumo potencialą - svarbiausius aspektus
  • Norėdami sukurti veiksmų planus, kurie bus pateikti sprendimų priėmėjams miestuose
  • Nustatyti būsimų mokslinių tyrimų darbotvarkę, kurie turėtų atsakyti klausimus susijusius su išmaniųjų miestų energijos problema

Daugiau informacijos: http://www.pleecproject.eu/