Išmanusis tinklas Lietuvoje: nauda verslui, valstybei ir visuomenei

Išmaniojo tinklo (Smart Grid) kurtas elektros energijos tiekimo saugumui ir patikimumui padidinti, šiandien paraleliai naudojamas šilumos, dujų, vandens vartojimo efektyvumo padidinimui, o įsitraukus galutiniam vartotojui ir miestų savivaldybėms realybe tapo Išmaniojo namo (Smart House) ir Išmanaus miesto (Smart City) koncepcijų įgyvendinimas. Atsinaujinančios energetikos (saulės, vėjo, biokuro) darnus įsiliejimas į bendrą sistemą taip pat neįmanomas be Įšmaniųjų tinklų pagalbos.

Lietuvoje, kuri pagal elektros energijos vartojimo neefektyvumą daugiau kaip 2,6 karto viršija ES vidurkį, o elektros ir šilumos kainų augimo tema varo į neviltį tiek politikus, tiek plačiąją visuomenės dalį, Išmanusis tinklas gali tapti savotiškų gelbėjimosi ratu. Kol vyksta pirmieji Išmaniojo tinklo Lietuvoje priešprojektiniai skaičiavimai, ITA (Išmaniųjų Technologijų Asociacija) kviečia verslo, savivaldybių ir ministerijų atstovus į I-ąją tarptautinę konferenciją, kurioje bus:

  • pristatoma, kur ir kaip vystomas Išmanusis tinklas pasaulyje,
  • analizuojama, kokie sprendimai yra efektyviausi,
  • diskutuojama, kokios Lietuvos verslo perspektyvos dalyvauti kuriant Išmanųjį tinklą.